Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten rapporterar in myndighetens krigsorganisation till Nato

Publicerad

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att rapportera in myndighetens krigsorganisation till Natos styrkemodell (NATO Force Model, NFM). Syftet med anmälan är, som för alla Natomedlemmar, att bidra till och stärka alliansens kollektiva avskräcknings- och försvarsförmåga.

– Som en trovärdig, pålitlig och solidarisk medlem i alliansen så utgör Sveriges krigsorganisation och totalförsvar landets viktigaste bidrag till Natos kollektiva försvar. Regeringen har därför idag fattat ett historiskt beslut där Försvarsmakten ska anmäla in myndighetens befintliga krigsorganisation till Natos styrkemodell. Sverige blir nu mer praktiskt en del av det kollektiva försvaret, säger försvarsminister Pål Jonson.

Det är ett ansvar för alliansens medlemmar att producera krigsförband då Nato som organisation inte bedriver egen krigsförbandsproduktion. Det är också ett ansvar för medlemmarna att bidra till att Natos huvuduppgifter, avskräckning och försvar, går att genomföra.

I uppdraget ska Försvarsmakten också anmäla in nya och omorganiserade krigsförband vartefter de tillväxer samt hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om vad som rapporteras in.

Detta beslut omfattar inte bidrag till Natos snabbinsatsförmåga eller bidrag till alliansens stående styrkor och fredstida operationer.

Anmälan till Natos styrkemodell innebär inte att krigsförbanden ställs under Natos befäl.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...