Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Carl-Oskar Bohlin till Washington D.C. för att stärka samarbetet inom totalförsvar och cybersäkerhet

Publicerad

Den 6–10 maj besöker ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, och statssekreterare Johan Berggren Washington D.C. Syftet med resan är att stärka de transatlantiska relationerna och fördjupa samarbetet med USA inom totalförsvar och cybersäkerhet.

Besöket i USA:s huvudstad sker i ljuset av Sveriges medlemskap i Nato och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa, vilket understryker behovet av starka band mellan länderna. Under vistelsen har Carl-Oskar Bohlin möten med företrädare för Vita huset för att diskutera den geopolitiska situationen, vikten av långsiktigt stöd till Ukraina, och bägge länders arbete med att stärka motståndskraften i cyberdomänen.

Statsrådet besöker sedan den amerikanska kongressen för möten med bland andra ordföranden för Committee on Homeland Security, Mark Green, och kongressens svenska vänförening, Friends of Sweden Caucus. Carl-Oskar Bohlin och Johan Berggren möter även senatorer från både det Demokratiska och Republikanska partiet.

Vid Hudson Institute, en tankesmedja fokuserad på internationella relationer och försvarsfrågor, kommer Bohlin att delta i ett rundabordssamtal och hålla ett anförande om återuppbyggnaden av det civila försvaret och det svenska totalförsvarskonceptet.

Diskussioner om fördjupat samarbete mellan de svenska och amerikanska kustbevakningarna samt skydd av kritisk undervattensinfrastruktur står på agendan när Bohlin möter chefen för USA:s kustbevakning, Amiral Linda Fagan. På temat cybersäkerhet besöker Bohlin centrala amerikanska myndigheter som Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) och Department of Homeland Security (DHS).

Statsrådet Bohlin närvarar även vid undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess amerikanska motsvarighet, Federal Emergency Management Agency (FEMA). Avtalet är en viktig milstolpe för att fördjupa partnerskapet och det operativa samarbetet inom civil beredskap och räddningstjänst.

Avslutningsvis deltar Bohlin vid ett seminarium anordnat av Sveriges ambassad i anslutning till ett möte som USA arrangerar för Natos krets av seniora nationella tjänstemän för resiliens (Senior National Official for resilience, SNO), vars huvudfokus är Natos civila beredskapsarbete. Där kommer statsrådet hålla ett inledningsanförande inför representanter från de allierade länderna och redogöra för det svenska totalförsvarskonceptet och dess potential att stärka alliansens motståndskraft.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Laddar...