Hoppa till huvudinnehåll

Restauranger ska informera konsumenter om köttets ursprungsland

Publicerad

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll ska informera konsumenter om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning. Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Regeringen vill att det ska vara lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang eller i ett storhushåll som i en butik. Det finns redan EU-gemensamma regler om ursprungsangivelse för färdigförpackat kött som konsumenter köper i dagligvaruhandeln men ännu inga motsvarande krav för kött som serveras på restaurang eller i storhushåll.

Uppdraget till Livsmedelsverket innebär att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll ska informera konsumenter om ursprungsland för färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll. Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare. En utgångspunkt från regeringen är också att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland tillhandahålls, till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2024.

Regeringen har tidigare valt att avvakta med att införa nationella bestämmelser om ursprungsinformation om kött på restaurang och i storhushåll på grund av EU-kommissionens utlovade revidering av EU:s livsmedelsinformationsförordning. Något förslag till en reviderad livsmedelsinformationsförordning har dock inte presenterats och det finns inte heller någon information om att en sådan revision är nära förestående, varför regeringen nu går vidare med frågan på nationell nivå.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...