Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om ökade möjligheter att överlämna mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som innebär utökade möjligheter att lämna över mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar. Förslaget förväntas bidra till kortare handläggningstider och minskad väntetid för enskilda parter.

De senaste årens kraftiga målinflöden till förvaltningsdomstolarna har lett till höga målbalanser och långa handläggningstider för många domstolar, vilket medför att enskilda parter i många fall kan behöva få vänta mycket länge på att deras mål kan avgöras.

I propositionen föreslår regeringen mer flexibla regler för en förvaltningsdomstol att lämna över mål till en annan förvaltningsdomstol. Enligt förslaget ska en förvaltningsrätt eller kammarrätt få lämna över ett eller flera mål till en annan förvaltningsrätt respektive kammarrätt.

Detta gäller i de fall det behövs av hänsyn till domstolens handläggningstider och om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Ska muntlig förhandling hållas i målet är utgångspunkten att målet inte ska lämnas över. En part kan överklaga beslutet och begära att målet ska flyttas tillbaka.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...