Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om utökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet. Propositionen föreslår även ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor.

– Alla människor i Sverige ska kunna känna sig trygga, säkra och fria i sina egna bostadsområden. Det är tyvärr inte en realitet idag. Den organiserade brottsligheten innebär enorma integritets- och trygghetsförluster, inte minst för de som bor i närheten av där brotten begås. För att återupprätta tryggheten och friheten måste aktörer i hela samhället mobiliseras. Fastighetsägare ges nu större möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott i lägenheten eller i närområdet. Det innebär till exempel att den som utsätts för en hämndåtgärd, till exempel en sprängning eller en skjutning till följd av egen brottslighet, ska kunna vräkas i vissa fall, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen innebär bland annat att

  • ett hyresavtal ska kunna sägas upp om hyresgästen, eller någon som hyresgästen ansvarar för, har begått brott som försämrar närmiljön för dem som bor i omgivningen,
  • uppsägning ska kunna ske om en bostad eller lokal används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet, och
  • hyresgästens skyldighet att bevara tryggheten inom fastigheten ska tydliggöras och skärpas.

Det finns redan i dag en möjlighet att säga upp ett hyresavtal på grund av brottslighet som begås i nära anslutning till hyresgästens bostad. Regeringens förslag innebär att uppsägning ska kunna ske även när brottsligheten begås på ett längre avstånd från lägenheten, till exempel på en näraliggande lekplats eller skolgård eller i anslutning till en tunnelbaneuppgång. Om en hyresgäst begår brott som kan väntas leda till hämndåtgärder mot lägenheten, fastigheten eller dess omgivning kan det också leda till uppsägning. De skärpta reglerna föreslås gälla även om hyresgästens barn, eller någon annan som hyresgästen ansvarar för, begår brott.

Regeringen har även lämnat förslag som stärker det hyresrättsliga skyddet för den som utsätts för våld av en närstående. Förslagen innebär bland annat att

  • hyresgäster som begår brott mot en närstående ska kunna sägas upp i större utsträckning,
  • förstärkta möjligheter för den brottsutsatta att få ta över hyresavtalet för egen del, och
  • bättre förutsättningar för en brottsutsatt hyresgäst att få behålla hyresavtalet vid en uppsägning.

– Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och måste bekämpas med samma kraft som gängkriminaliteten. Ingen kvinna ska behöva stanna kvar i en våldsam relation i rädsla för att bli av med sin bostad. Regeringen går därför vidare med förslag som innebär att en man som använder lägenheten för att utöva våld mot en närstående ska kunna bli av med den, samtidigt som vi stärker den våldsutsatta kvinnans möjlighet att ta över kontraktet och bo kvar, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...