Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare

Publicerad

Regeringen har beslutat att utse Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 29 februari 2024.

Katarina Johansson Welin har varit vice riksåklagare på Åklagarmyndigheten sedan augusti 2019 och utsågs till vikarierande riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten från den 1 september 2023. Katarina Johansson Welin har före det haft flera befattningar på olika orter inom myndigheten, bland annat som överåklagare och områdeschef för Åklagarområde Stockholm. Hon har även varit expert i flera utredningar inom straffprocessrättens område.  

– Regeringen har i dag utsett Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Katarina Johansson Welin är rätt person att leda Åklagarmyndigheten i en utmanande tid med omfattande kriminalitet. Hon är en mycket erfaren åklagare, en målmedveten och erfaren brottsbekämpare och en uppskattad chef. Hon känner myndighetens verksamhet på djupet och har haft en central roll i de senaste årens offensiva utvecklingsarbete. Dessutom är det glädjande med den första åklagaren på riksåklagarposten på 30 år. Med Katarina Johansson Welin får Sverige en riksåklagare som ytterligare kan flytta fram Åklagarmyndighetens positioner i kampen mot brottsligheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer. 

Åklagarmyndigheten har de senaste åren bedrivit ett målmedvetet arbete för att utveckla det brottsutredande arbetet. Samtidigt finns det potential att ytterligare utveckla myndighetens förmåga att förebygga, utreda och lagföra brott samt återta brottsvinster. 

Den nya riksåklagaren får därför tre medskick i sitt uppdrag. Fler brott ska utredas och lagföras, bland annat genom ökat samarbete med Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. För att förebygga att fler brott begås ska Åklagarmyndigheten bedriva en mer proaktiv brottsbekämpning, bland annat genom ett förbättrat kunskapsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter om de kriminellas tillvägagångssätt. Det handlar även om att utveckla arbetsmetoder när myndigheterna får tillgång till effektivare verktyg för att förebygga brott, till exempel preventiva tvångsmedel, kontaktförbud och vistelseförbud. Vidare ska säkerhetsarbetet stärkas för att förbättra säkerheten för de anställda och öka myndighetens motståndskraft mot infiltration och otillbörlig påverkan. 

Katarina Johansson Welin anställs med fullmakt, vilket innebär ett särskilt anställningsskydd och att hennes anställning inte är tidsatt. Anställningen gäller från och med den 29 februari 2024. 

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...