Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen håller rundabordssamtal inför ny handlingsplan mot korruption och otillåten påverkan

Publicerad

I dag, torsdag 15 februari, bjuder regeringen in till ett rundabordssamtal inför framtagandet av en ny handlingsplan mot korruption och otillåten påverkan. Civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer har bjudit in experter på området.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 aviserat att en ny handlingsplan ska tas fram. Planen ska ta ett brett grepp om arbetet mot korruption och otillåten påverkan.

Civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer har därför bjudit in experter på området till ett rundabordssamtal. Ett stort antal aktörer kommer att medverka, bland annat Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan och Göteborgs Stad.

Syftet är att få en gemensam bild av vilka utmaningar som finns och vilka åtgärder som regeringen respektive myndigheterna kan vidta för att motverka korruption och otillåten påverkan.

Samtalen kommer att fokusera på ökad digitalisering och utveckling av systemstöd för att upptäcka och motverka korruption vid inköp. Även stärkt arbete mot otillåten påverkan i offentlig förvaltning samt förutsättningar för uppföljning och kontroll i kommunsektorn är på agendan.

Medverkande

Deltar gör AreaChica, Ekonomistyrningsverket, Konkurrensverket, Mercell, Myndigheten för digital förvaltning, RISE, SKR/SFTI, Statens inköpscentral, TI Sverige, Upphandlingsmyndigheten och Utbetalningsmyndigheten. Arbetsgivarverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Polismyndigheten, Skatteverket, SKR, Statskontoret och Åklagarmyndigheten. Brottsförebyggande rådet, Ekonomistyrningsverket, Göteborgs, Helsingborgs, Kalmar och Södertälje kommuner, Region Dalarna och Stockholm samt SKR och SmåKom.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...