Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ledamot i kommittén som utvärderar amorteringskravet

Publicerad

Finansmarknadsminister Niklas Wykman har i dag förordnat ekonomie doktor Martin Andersson som en av tre ledamöter i kommittén om översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder.

Martin Andersson har tidigare varit generaldirektör för Finansinspektionen, chef för avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken och rådgivare till Storbritanniens centralbank och Internationella valutafonden. Martin Andersson ersätter dekanen Susanne Ackum som kommer att sluta. Övriga i kommittén är som tidigare professorn John Hassler och professorn Peter Englund

Bakgrund

Regeringen gav i april 2023 en kommitté i uppdrag att analysera hur de svenska låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder såsom bolånetak och amorteringskrav har fungerat hittills och hur de kan utformas framöver för att hantera makroekonomiska risker och konsumentskydd på ett lämpligt sätt.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson