Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Medel till Röda Korset och Vårsta Diakoni för förstärkt traumavård

Publicerad

Röda Korset och Vårsta Diakoni beviljas medel för att utveckla sina arbeten för behandling av personer i behov av traumavård. Regeringen anser att de båda organisationerna utför ett viktigt arbete för att tillgängliggöra denna typ av vård.

– Både Röda Korset och Vårsta Diakoni gör fantastiska insatser för att utveckla behandlingar till personer i behov av traumavård. Detta utgör ett komplement till den offentliga vården och är gott exempel på hur civilsamhället berikar det offentliga, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen har beviljat Röda Korsets ansökan om 17 miljoner kronor för 2024 för att stärka och utveckla sina behandlingscentrum för personer som lider av trauma från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser. Röda Korset har genom sitt arbete en stödjande roll till den svenska staten, i samverkan med ansvariga regioner. Organisationen har specialistkompetens inom området tortyr- och krigsskaderehabilitering, både nationellt och internationellt.

Regeringen har även beslutat om att bevilja Vårsta Diakoni 7,5 miljoner kronor för 2024 för att stärka och utveckla sin traumaklinik och sina behandlingsmetoder för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), komplex PTSD och komplex traumatisering. Vid kliniken bedrivs förutom behandling även utbildning och forskning bland annat inom områdena stress och trauma.

Regeringen beräknar att avsätta medel för organisationernas ansökan även under perioden 2025–2026, under förutsättning att riksdagen har anvisat medel för det aktuella anslaget.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...