Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fortsatt expansion av Kriminalvården

Publicerad

Regeringen har beslutat att Kriminalvården ska få ingå 25-åriga hyresavtal för häktet Borås, häktet Halmstad samt för anstalten Mariestad.

– Den omläggning av rättspolitiken som regeringen nu genomför innebär att allt fler kommer sitta inne och under en längre tid. Det krävs för att återupprätta tryggheten i Sverige. Dessa 25-åriga hyresavtal är centrala för att Kriminalvården ska kunna göra de nödvändiga anpassningarna som behövs för att fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Genom hyresavtalen möjliggörs nödvändiga anpassningar och kapacitetsökningar i ett läge då beläggningssituationen i både anstalter och häkten är mycket ansträngd.

Anstalten Mariestad blir en ny anstalt med bland annat planerade närmare 260 platser och andra byggnader. Preliminärt tillträde är 2026. För häktet Borås innebär det en omlokalisering med bättre förutsättningar för att säkra långsiktigt hållbara förutsättningar. Det nya häktet planeras ha 95 platser och preliminärt tillträde är under 2026. Häktet Halmstad blir ett nytt häkte med 80 platser med preliminärt tillträde under 2026.

Regeringen har sedan den tillträdde fattat beslut om hyresavtal som innebär cirka 1 600 platser i Kriminalvården.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide

Kraftig expansion av Kriminalvården

Regeringens omläggning av kriminalpolitiken handlar om att skydda samhället och ge brottsoffer ökad upprättelse. Därför måste straffen skärpas – fler sitta i fängelse längre – och fler brott klaras upp. Kriminalvården byggs ut kraftigt, och ges rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag på kort och lång sikt. Läs mer om regeringens arbete på området kriminalitet här:

Laddar...