Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förberedelse för nya föreskrifter om vidareutbildning för sjukhusfysiker

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda för föreskrifter och utbildning av sjukhusfysiker.

En legitimerad sjukhusfysiker arbetar vanligtvis i hälso- och sjukvården med de områden där strålning används, till exempel bildgivande diagnostik, undersökning och behandling med radioaktiva läkemedel samt strålbehandling av cancer. Sjukhusfysikerns arbete är av avgörande betydelse för patientsäkerheten och misstag kan få ödesdigra konsekvenser. Den som arbetar med medicinska exponeringar behöver därför ha en hög kompetensnivå. Socialstyrelsen har nu i uppdrag att förbereda arbetet med att meddela föreskrifter och allmänna råd, inbegripet målbeskrivningar om vidareutbildning för sjukhusfysiker, i enlighet med patientsäkerhetslagens bestämmelser om specialistkompetens.

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2024 använda 3 000 000 kronor. Socialstyrelsen ska senast den 1 april 2025 lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...