Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter en nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården

Publicerad

Det råder idag brist på kvalitativa vårdplatser inom barn och ungdomsvården. Barn och unga som placeras utanför det egna hemmet – i samhällsvård – behöver få tillgång till en placering i den vårdform som motsvarar barnets eller den ungas behov. Regeringen tillsätter därför en nationell samordnare som får i uppdrag att bland annat föreslå hur det kan skapas fler platser inom barn-och ungdomsvården.

Ladda ner:

Den nationella samordnaren får i uppdrag att föreslå hur det kan skapas fler platser i familjehem, hem för vård eller boende (HVB), stödboende och i Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Samordnaren ska sprida goda exempel om effektiva metoder och arbetssätt för en god vård i hela vårdkedjan. I uppdraget ingår också att göra en genomlysning av omfattningen av platsbristen och vilka faktorer som ligger bakom den, och lämna förslag på åtgärder som bedöms lämpliga.

– Det är mycket allvarligt att det finns en platsbrist inom barn-och ungdomsvården. Den kan leda till att barn och unga inte får den vård de behöver och har rätt till. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att motverka bristen på kvalitativa vårdplatser och tillsättandet av en nationell samordnare är en viktig del av dessa insatser. Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Samordnaren ska också stödja och sprida goda exempel på hur samarbetet mellan berörda aktörer i hela vårdkedjan kan utformas. Kommuner kan också behöva stöd i att bedöma vilken placering som svarar mot barnets eller den unges behov. Samordnaren ska därför också analysera behovet av och lämna förslag på hur ett sådant stöd kan utformas.

I uppdraget ingår att särskilt beakta gruppen unga som valt att lämna den organiserade brottsligheten. Samordnaren ska därför samarbeta med Delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Samordnaren ska inhämta barns och ungas egna erfarenheter och beakta deras synpunkter i arbetet. Samordnaren ska slutredovisa uppdraget senast den 31 december 2025.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...