Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Rådet mot organiserad brottslighet samlas med särskilt fokus på otillåten påverkan och infiltration

Publicerad

I dag, onsdagen den 6 december, samlas rådet mot organiserad brottslighet som leds av justitieminister Gunnar Strömmer. I fokus för mötet står arbetet för att motverka och bekämpa otillåten påverkan och infiltration från organiserad brottslighet.

Dagens möte är det sjunde i ordningen och det sista för året. Rådet kommer att diskutera utmaningar och behov av åtgärder för att motverka otillåten påverkan och infiltration från den organiserade brottsligheten. Utöver rådets fasta medlemmar, deltar denna gång, myndighetscheferna för Arbetsförmedlingen, Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Säkerhetspolisen samt företrädare för Sveriges kommuner och regioner.

Om rådet mot organiserad brottslighet

Rådet mot organiserad brottslighet inrättades av regeringen i december 2022. Syftet är att stärka och effektivisera det samlade arbetet mot den organiserade brottsligheten. Arbetet i rådet ska skapa bättre förutsättningar för att åtgärder som vidtas är träffsäkra, effektiva och leder till praktisk nytta.

Rådet har utöver justitieministern, samordnande statssekreterare i Justitiedepartementet och statssekreterare i Finansdepartementet, följande fasta medlemmar: rikspolischefen, chefen för Polismyndighetens nationella operativa avdelning, riksåklagaren, generaltulldirektören samt generaldirektörerna vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Rådet leds av justitieministern.

För mer information om mötet och möjligheter till intervju, kontakta pressekreterare Caroline Opsahl.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl