Peter Kullgren har tagit emot bioekonomiutredningens slutbetänkande

Publicerad

Den särskilda utredaren för bioekonomiutredningen Lena Ek har i dag den 1 december överlämnat sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Den föregående regeringen tillsatte en särskild utredare för att fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi.

Utredningen presenterade 29 mars 2023 sitt delbetänkande ”Förnybart i tanken (SOU 2023:15) där man analyserade, och förslog åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige. Den lade även förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel.

I dag överlämnade utredningen sitt slutbetänkande ”SOU 2023:84 En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle”. Uppdraget för betänkandet var att ta fram förslag till en nationell strategi inklusive uppföljningsbara mål och åtgärder för en hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi.

I slutbetänkandet föreslås  

  • kvantitativa mål och indikatorsystem
  • uppföljning och utvärdering
  • nya statistikuppdrag
  • en rad åtgärder som enligt slutbetänkandet behöver göras inom ramen för en strategi.

– Regeringens mål är att Sverige ska ha en hållbar och växande bioekonomi som ligger i framkant. Nu får vi ett omfattande underlag med detaljerade förslag att se över i mer detalj för att uppnå just detta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

SOU 2023:84 En hållbar bioekonomistrategi – för ett välmående fossilfritt samhälle

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson