Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt polishus i Borlänge

Publicerad

Regeringen har beslutat att Polismyndigheten får ingå ett 15-årigt hyresavtal för nytt polishus i Borlänge. Det nya polishuset öppnar preliminärt den 1 juni 2026.

Polismyndigheten ska fortsätta växa, med målet att polistätheten ska motsvara genomsnittet i EU. Som ett led i tillväxten behöver Polismyndigheten utökade lokaler. I en skrivelse till regeringen har Polismyndigheten begärt att få medgivande att ingå ett 15-årigt hyresavtal i Borlänge. Detta har regeringen fattat beslut om.

Preliminärt tillträde är den 1 juni 2026.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl