Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Flera uppdrag till Migrationsverket

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om Migrationsverkets regleringsbrev för budgetåret 2024. Myndigheten får flera mål, återrapporteringskrav och uppdrag i syfte att skapa ordning och reda i migrationshanteringen. 

Myndigheten ska bland annat ta fram nya arbetssätt för att öka återvändandet, fortsätta prioritera arbetet med återkallelse av uppehållstillstånd samt stärka id-arbetet. Migrationsverket ska även fortsätta att främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Migrationsverket får också ett uppdrag om att avsevärt korta handläggningstiderna för utlandssvenskar med familj som vill flytta till Sverige.  

– Regleringsbrevet till Migrationsverket återspeglar det paradigmskifte som vi genomför inom svensk migrationspolitik. Det är viktigt att det finns en röd tråd i styrningen av Migrationsverket för att de migrationspolitiska prioriteringarna ska få genomslag, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Regleringsbrevets innehåll syftar till att upprätthålla legitimiteten för den reglerade invandringen. Migrationsverket ska bland annat

  • korta handläggningstiderna i migrationsärenden,
  • prioritera ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd,
  • öka antalet personer som återvänder efter beslut om av- eller utvisning genom förbättrade arbetssätt och utbyggnad av förvarskapaciteten,
  • fortsätta korta vistelsetiderna i mottagandet och minska kötiderna för övriga ärendeslag,
  • arbeta för att handläggningstiderna för utlandssvenskar med familj som vill flytta till Sverige ska kortas avsevärt,
  • öka effektiviteten i verksamheten genom utveckling av digital teknik som bland annat ska bidra till effektivare informationsutbyte inom myndigheten och med andra myndigheter och
  • fortsätta främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen till Sverige.

Regleringsbrevet publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand

Regleringsbrev hos Ekonomistyrningsverket (ESV)

Statsliggaren är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev och publiceras av ESV. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.

Laddar...