Steg tas för att jägare ska kunna sälja vildsvinskött direkt till konsument

Publicerad

Regeringen vill att det ska bli möjligt för jägare att på ett enkelt sätt sälja vildsvinskött direkt till konsument. En av förutsättningarna är att jägaren anmäler sin verksamhet till länsstyrelsen. Viktigt i detta sammanhang är att inte exempelvis skjutvapen hamnar i orätta händer till följd av registerförda uppgifter. Regeringen föreslår därför i en lagrådsremiss att vissa uppgifter ska omfattas av sekretess. Detta är ett steg för att till våren möjliggöra regeringens avsikt att jägare ska få sälja vildsvinskött.

En jägare har i dag möjlighet att överlåta små mängder frilevande vilt och kött av frilevande vilt direkt till slutkonsumenter eller till detaljhandels­anläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter. Det gäller dock inte vilt som kan innehålla trikiner, exempelvis vildsvin.

För att upprätthålla en god viltvård vill regeringen att även vildsvinskött ska kunna överlåtas direkt till slutkonsument.

För att livsmedlet vid behov ska kunna spåras kommer jägaren behöva anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen. Därutöver kommer Livsmedelsverket att bestämma de övriga villkoren som ska gälla för sådana överlåtelser.

Länsstyrelserna kommer att föra en uppdaterad förteckning över de verksamheter som jägare anmäler. Regeringen föreslår att sekretess ska gälla för dessa uppgifter om det inte står klart att de kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning.

– Regeringen vill att fler konsumenter ska kunna ta del av vildsvinskött och att det ska vara enkelt för de jägare som vill sälja vildsvinskött. Det ska inte heller vara administrativt betungande eller onödigt dyrt för de jägare som vill bidra till livsmedelsförsörjningen och deras personuppgifter ska inte kunna användas för fel ändamål, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Lagrådsremiss: Sekretess för uppgifter om jägare hos länsstyrelsen och Polismyndigheten

 

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson