Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna att kunna avlägsna utlänningar ur landet på grund av brister i deras levnadssätt och att kunna återkalla uppehållstillstånd även av andra skäl.

Ladda ner:

De senaste årens omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till att Sverige i dag står inför stora utmaningar med utanförskap och kriminalitet. De stora utmaningarna på migrations- och integrationsområdet innebär en ökad belastning på Sveriges välfärds- och rättssystem.

För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik och vända den negativa utvecklingen behöver det finnas bättre förutsättningar att avlägsna utlänningar ur landet som har brister i levnadssättet. En utredare får därför i uppdrag att se över utlänningslag­stiftningen i syfte att ge sådana brister större betydelse vid prövningen av uppehållstillstånd, för återkallelse av uppehållstillstånd och för möjligheten att kunna avvisa vissa utlänningar.  

– Att följa svenska lagar och respektera grundläggande svenska värderingar är en förutsättning för att vara en del av det svenska samhället. Utlänningars levnadssätt behöver få större betydelse för deras rätt att vistas i Sverige, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Utredaren får även i uppdrag att se över utlänningslagstiftningen i syfte att skapa större möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd av andra skäl än brister i levnadssättet. Syftet är att det ska finnas bättre förutsättningar för att återkalla uppehållstillstånd när det är befogat, exempelvis när förutsättningarna för ett enskilt tillstånd inte längre är, eller aldrig har varit, uppfyllda.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand