Pressmeddelande från Socialdepartementet

Översyn av regler för subventionering av speciallivsmedel till barn avslutad

Publicerad

Miriam Söderström, statssekreterare åt sjukvårdsministern, tog idag emot ett betänkande från den utredare som haft i uppdrag att göra en översyn av reglerna om subventionering av speciallivsmedel till barn. Syftet med översynen var att skapa en jämlik och ändamålsenlig tillgång till livsmedel för barn.

– Det är en välkommen översyn då systemet om subvention av speciallivsmedel för barn knappt har förändrats sedan början av 1980-talet. Nästa steg är att utredningens förslag skickas på remiss, säger statssekreterare Miriam Söderström.

Den särskilda utredaren, Jenny Wennhall, som till vardags arbetar som rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö, fick i juni 2022 i uppdrag att göra en översyn av regelverket för subvention av speciallivsmedel till barn. I uppdraget har bland annat ingått att föreslå ett moderniserat och kostnadseffektivt subventionssystem som kan erbjuda barn som behöver speciallivsmedel jämlik och ändamålsenlig tillgång utifrån sina medicinska behov.

Utredningen föreslår bland annat att

 • öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet avseende speciallivsmedel till barn ska upphöra och att sådana livsmedel i stället ska tillhandahållas av regionerna.

 • subventionen inte ska vara knuten till vissa specifika diagnoser eller medicinska tillstånd.
   
 • alla barn, det vill säga personer under 18 år, ska kunna erbjudas subventionerade speciallivsmedel.
   
 • egreppet livsmedel för särskilda näringsändamål ska utgå och att begreppet speciallivsmedel i stället ska användas som ett nytt samlande begrepp för de livsmedel som ska kunna tillhandahållas med subvention.
 • regionerna ska få ta ut en avgift för speciallivsmedel som tillhandahålls enligt det subventionssystem som föreslås.
   
 • att det nya subventionssystemet ska regleras i en egen lag och förordning

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun