Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Maria Malmer Stenergard besökte Lampedusa

Publicerad

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har besökt Italien. Under resan besökte statsrådet bland annat ön Lampedusa, dit många migranter anländer. Statsrådet träffade även Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi för bilaterala överläggningar, samt representanter för organisationerna UNHCR och IOM.

Migrationsministern besökte Lampedusa, en ö utanför Italiens kust dit många migranter anländer. Där besökte statsrådet ett flyktingläger och träffade svenska medarbetare från Kustbevakningen och Polismyndigheten, som arbetar där på uppdrag av Frontex, EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard deltog även i bland annat möten med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och FN:s migrationsorganisation (IOM). Under resan höll Maria Malmer Stenergard också bilaterala överläggningar med Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi. Några av frågorna som diskuterades var samarbetet med tredje länder och migrationsströmmarna längs den centrala medelhavsrutten, vilken är en vanlig färdväg för migranter som vill ta sig till Europa.

– Det är viktigt att på plats få se utmaningarna som länderna längs EU:s yttre gräns ställs inför. Jag blir också stärkt i min övertygelse om behovet av att få asyl- och migrationspakten på plats, för att skapa bättre kontroll vid EU:s yttre gräns, och för att förhindra att människor med hjälp av människosmugglare ger sig ut på livsfarliga resor över Medelhavet för att ta sig till Europa, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

För mer information och eventuella intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Erik Engstrand.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand