Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansmarknadsministern reser till Singapore och Indien

Publicerad

Den 20–24 november besöker finansmarknadsminister Niklas Wykman Singapore och Indien. Under resan kommer finansmarknadsministern träffa regeringsföreträdare, myndigheter och företag för att utbyta erfarenheter, samt delta i högnivåmötet India Nordic Baltic Business Conclave.

Syftet med resan är att stärka relationer med finans- och handelspolitiska aktörer i en strategiskt viktig region med en snabb utveckling på finansmarknadsområdet.

I Singapore kommer finansmarknadsministern bland annat besöka Interpol Global Complex for Innovation och Nanyang Technological University för att diskutera lösningar för att bekämpa ekonomisk brottslighet, samt digitaliseringen av finanssektorn. Finansmarknadsministern kommer även träffa ordförande för Financial Action Task Force (FATF), T Raja Kumar, för att diskutera frågor kring penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under besöket i Indien kommer finansmarknadsministern delta vid India Nordic Baltic Business Conclave, ett högnivåmöte för närmare samarbete mellan Indien och de nordisk-baltiska länderna inom det ekonomiska området där man bland annat kommer diskutera hållbarhet och innovation. Ministern kommer även träffa flera regeringsföreträdare.

I Mumbai kommer finansmarknadsministern besöka Indiens centralbank (Reserve Bank of India) och National Stock Exchange of India (NSE).

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson