Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Erik Slottner leder rundabordssamtal om antikorruption

Publicerad

Den 15 november håller civilministern rundabordssamtal med inbjudna aktörer från statliga myndigheter, kommunsektorn, civilsamhället och forskarvärlden om korruption och otillåten påverkan.

– Frågan om korruption och otillåten påverkan är prioriterad av regeringen. Vi ser ett ökat behov av att arbeta aktivt mot korruption och otillåten påverkan i offentlig förvaltning, och att öka motståndskraften mot nya hot. Att ta del av expertis från samhällets aktörer är viktigt i regeringens fortsatta arbete med att ta fram en ny handlingsplan mot korruption, säger civilminister Erik Slottner.

Experter från olika delar av samhället har bjudits in till rundabordssamtalet för att regeringen ska få en bättre bild av vilka utmaningar samhället står inför och vilka åtgärder regeringen kan vidta för att bäst motverka korruption och otillåten påverkan utifrån civilministerns ansvarsområde.

Teman som kommer diskuteras är bland annat offentlig upphandling, otillåten påverkan, intressekonflikter, god förvaltningskultur samt förbättrade förutsättningar för korruptionsbekämpning i kommunsektorn.

Bakgrund

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 aviserat att en ny handlingsplan som tar ett brett grepp om arbetet mot korruption och otillåten påverkan ska tas fram. Handlingsplanen planeras beslutas under våren 2024.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00