Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Artificiell intelligens i fokus när arbetsmarknadspolitiska rådet sammanträder

Publicerad

Den 29 november samlar arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson medlemmarna i det arbetsmarknadspolitiska rådet för att diskutera hur artificiell intelligens kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden.

Johan Pehrson samlar experterna i det arbetsmarknadspolitiska rådet för att diskutera utvecklingsmöjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden som kommer till följd av utvecklingen inom artificiell intelligens. Särskilt fokus kommer läggas vid konsekvenser för matchning och kompetensförsörjning och förändringar som kan komma att behöva göras inom arbetsmarknadspolitiken.

Utöver medlemmarna i rådet är Joakim Wernberg, lektor vid Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds universitet samt forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, inbjuden för att hålla en presentation.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand