Pressmeddelande från Socialdepartementet

Rätt regelverk för behörighet, yrkesreglering och specialkompetenser inom vården ska säkerställas

Publicerad

Hälso- och sjukvården och tandvården ska ha tillgång till rätt kompetens och en hög patientsäkerhet, såväl nu som i framtiden. Ett led i detta är att se till att de regelverk och strukturer som berör reglerade yrken, specialistkompetenser och specialistutbildningar samt vidareutbildning och fortbildning är effektiva. Möjlighet till och krav på fortbildning ska också analyseras. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå de förändringar som behövs för att säkerställa detta.

– Det måste vara tydligt vad både arbetsgivare och arbetstagare kan förvänta sig i form av förvärvad kompetens efter genomgången vidareutbildning av reglerade yrkesgrupper. Det är därför viktigt att vi nu ser till att vi har ett regelverk för att säkerställa att vi har rätt förväntningar på de vidareutbildningar och specialistyrken som finns samtidigt som patientsäkerheten stärks. Kompetens ska kunna bibehållas och det ska vara möjligt att följa med i utveckling och forskning. Därför ska det samtidigt utredas hur fortbildning kan säkerställas, vilket är viktigt både för arbetsmiljön och patientsäkerheten, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Det här är ett viktigt led i att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen, inte minst inom tandvården. Det öppnar möjligheterna för fler karriärvägar och därmed att fler väljer att stanna kvar inom vård- och omsorgsyrkena, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen har beslutat om ett kommittédirektiv rörande behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård. Utredaren ska bland annat:

  • bedöma hälso- och sjukvårdens och tandvårdens eventuella behov av yrkesreglering för nya yrkesgrupper
  • bedöma det eventuella behovet av reglerad specialistkompetens eller specialistutbildning för fler legitimerade yrkesgrupper
  • kartlägga befintliga möjligheter till vidareutbildning för reglerade yrkesgrupper
  • analysera behovet av förändringar i hur kvaliteten i vidareutbildningar säkerställs
  • bedöma om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning för de yrkesgrupper som ingår i yrkeskvalifikationsdirektivet samt överväga hur övrig vårdpersonals behov av fortbildning kan tillgodoses
  • lämna författningsförslag

Till särskild utredare har Harriet Wallberg utsetts. Harriet Wallberg är läkare och professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2025.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun