Regeringen utökar stöd till jordbrukare

Publicerad

Jordbruksföretag som har drabbats av sommarens torka och nederbörd föreslås i höständringsbudgeten få ekonomiskt stöd till totalt 193 miljoner kronor. Det innebär att Sverige medfinansierar stödet från EU:s jordbruksreserv maximalt. Regeringen fortsätter också att stödja produktionen av gödselbaserad biogas och föreslår därför, i budgetpropositionen för 2024, en extra satsning på anslaget för biogasstöd som höjs med 200 miljoner kronor per år för 2024–2026.

– Många lantbrukare har drabbats hårt av årets väder. Regeringen ger idag beskedet att vi vill växla upp det ekonomiska stödet från EU:s jordbruksreserv maximalt. Det kommer ge viss hjälp kortsiktigt, men för att öka jordbrukets långsiktiga motståndskraft krävs stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Det är den målsättning som regeringen arbetar efter, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Regeringen föreslår att Sverige ska betala ut stöd om 193 miljoner kronor till drabbade jordbrukare. Sverige växlar således upp stödet från EU:s jordbruksreserv med cirka 200 procent, vilket är den maximala nivån av nationell medfinansiering enligt regelverket. Utgångspunkten är att åtgärderna ska riktas till företag som påverkats av torka och nederbörd där stödet bedöms nå bäst effekt för att begränsa långsiktiga konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion. Regeringen kommer i närtid att återkomma med hur stödet ska fördelas.

Regeringen föreslår också fortsatt stöd till produktion av gödselbaserad biogas. Från 2024 kommer stödet hanteras tillsammans med övriga produktionsstöd för biogas och därför föreslås en höjning av det gemensamma anslaget för dessa stöd med 200 miljoner kronor per år för 2024–2026. Stödet syftar till att stimulera produktion av förnybar energi samt minska metangasutsläppen från jordbruket. Stödet minskar också företagens fossilberoende, stärker deras beredskap och minskar deras sårbarhet för höga energipriser.

Regeringen avser att överlämna förslagen i den kommande höständringsbudgeten samt i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.