Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Magnus Hjort ny generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar

Publicerad

I dag, den 14 september, beslutade regeringen att utse Magnus Hjort till ny generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF. Han kommer närmast från rollen som vikarierande generaldirektör på samma myndighet.

– MPF har under de senaste månaderna arbetat mycket intensivt i och med de omfattande informationspåverkanskampanjer som riktats mot Sverige och svenska intressen. Magnus Hjort är rätt person att fortsätta leda myndigheten i en svår och utmanande tid, säger minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Magnus Hjort har en lång och välrenommerad karriär, både från akademin och i statens tjänst. Han är filosofie doktor i historia och har arbetat i ledande positioner på bland annat Krisberedskapsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Universitets- och högskoleverket.

Magnus Hjort har varit central för uppbyggnaden av MPF. Han har bland annat varit sekreterare i den utredning som lade grunden för myndighetens inrättande (Ju 2018:06), då han skrev betänkandet En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29).

Presskontakt

Cornelia Norman
T.f. pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-804 34 48
e-post till Cornelia Norman