Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utnämnande av generaldirektör för Utbetalningsmyndigheten

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att utnämna Per Eleblad som generaldirektör för Utbetalningsmyndigheten. Per Eleblad tillträder den 1 januari 2024 i samband med att Utbetalningsmyndighetens verksamhet inleds.

– Per Eleblad har gedigen erfarenhet av styrning och ledarskap på högsta myndighetsnivå från Försäkringskassan där han under många år har ingått i ledningen. Där har han bland annat arbetat just med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Detta gör honom mycket passande för rollen som generaldirektör för Utbetalningsmyndigheten, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Per Eleblad kommer närmast från tjänsten som chef för analysavdelningen och avdelningen för ledningsstöd, tillförordnad analyschef och ekonomidirektör på Försäkringskassan. Han har de senaste sju åren genom olika roller tillhört Försäkringskassans ledningsgrupp. I rollen som avdelningschef har han både varit direkt ansvarig för kontrollverksamheten på Försäkringskassan och ansvarig för den myndighetsövergripande strategiska styrningen av området felaktiga utbetalningar. Sedan 2019 har han lett arbetet i det myndighetsgemensamma initiativet MUR som syftar till att identifiera, förhindra och stoppa brott mot välfärdssystemet. I tidigare roller har han dessutom ansvarat för utveckling av Försäkringskassans betalsystem och för Försäkringskassans riskbaserade kontroller.

Bakgrund

Utbetalningsmyndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten kommer att ha två huvudsakliga uppgifter; administration av ett system med transaktionskonto samt dataanalys och granskning. Förslaget om en ny myndighet har sitt ursprung i betänkandet Kontroll för ökad tilltro (SOU 2020:35). Den förra regeringen aviserade i BP22 inrättande av Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten kommer att inleda sin verksamhet 1 januari 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Tf. pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...