Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Nytt uppdrag och ökat anslag till Myndigheten för psykologiskt försvar

Publicerad

Den 29 augusti höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff tillsammans med Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Pressträffen innehöll en uppdaterad lägesbild av de omfattande påverkanskampanjer som riktas mot Sverige. Under pressträffen presenterades också ett nytt uppdrag och ökat anslag till MPF.

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och är fortsatt en måltavla för riktade påverkanskampanjer från bland annat utländska aktörer.

– Att vi är källkritiska och funderar en gång extra vad vi sprider vidare är något vi alla behöver tänka på. En sådan medvetenhet är det viktigaste verktyget vi har för att undvika att bli påverkade av utländska aktörer som försöker skada Sverige och svenska intressen, sade Carl-Oskar Bohlin på pressträffen.

Regeringen gav tidigare i år MPF i uppdrag att stärka förmågan att motstå otillbörlig informationspåverkan riktad mot den svenska socialtjänsten. Nu planerar regeringen att ge MPF ett tilläggsuppdrag som inkluderar den informationspåverkan som riktats mot Sverige i samband med bränningar av religiösa skrifter.

På pressträffen gav Carl-Oskar Bohlin också besked om ökat anslag till MPF. Anledningen till detta är att den säkerhetspolitiska utvecklingen ställer ökade krav på Sveriges psykologiska försvar och därmed även på MPF.

I budgetpropositionen för 2024 avser regeringen att föreslå att MPF tillförs åtta miljoner kronor per år under perioden 2024–2026. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Cornelia Norman
T.f. pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-804 34 48
e-post till Cornelia Norman

MPF

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har som huvuduppdrag att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. MPF erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft.

Krisinformation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller information och råd till allmänheten om terrorism och den höjda terrorhotnivån.

MSB tar också fram information särskilt riktad till barn.

Budgetnyheter inom Försvars­­­departementets områden

Här finns samlad information om de budgetnyheter för departementets områden som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024.