Hoppa till huvudinnehåll

Förordningen om bidrag för energieffektivisering i småhus träder i kraft den 3 juli

Publicerad

Under vintern 2022–2023 var energipriserna exceptionellt höga. Många svenska hushåll hade väsentligt högre kostnader för att värma sina hem än tidigare. För att främja energieffektivisering och minska hushållens sårbarhet vid höga energipriser satsar regeringen cirka 1,2 miljarder kronor på ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Regeringen har nu beslutat om förordningen som möjliggör för småhusägare att ansöka om bidrag de kommande tre åren.

– Den senaste vinterns höga energipriser har varit en stor och kännbar utmaning för många av oss. Småhusbidraget ska ses som ett komplement till elprisstöden för att på kort och lång sikt effektivisera och minska småhusbeståndets el- och gasbehov och på så sätt göra de som bor i småhus bättre rustade inför eventuella framtida utmaningar. Ett minskat gas- och elbehov inom småhusbeståndet kommer också bidra positivt till övergången till ett fossilfritt energisystem, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Bidraget för energieffektivisering i småhus är en viktig åtgärd för att hjälpa hushåll som vill minska sin energianvändning. Genom en ökad energieffektivisering minskas hushållens sårbarhet vid höga energipriser, säger infrastruktur och bostadsminister Andreas Carlson.

Bidraget ska gå till materialkostnader vid energieffektiviseringsåtgärder i småhus med sämre energiprestanda som värms upp av el eller gas. Det kan bland annat innefatta fasad- och vindisolering eller byte av fönster och dörrar.

Det är möjligt att få bidrag för både värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder under vissa förutsättningar. Bidraget kan uppgå till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 30 000 kronor per beviljad ansökan. En småhusägare som gör åtgärder både i värmesystemet och i klimatskärmen kan således få maximalt 60 000 kronor. Ansökan görs hos länsstyrelserna, som kommer att hantera bidraget med stöd av Boverket.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...