Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare tio miljoner till medmänskligt stöd via hjälplinjer och chatt

Publicerad

Regeringen förstärker satsningarna inom området för psykisk hälsa och suicidprevention och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fördela ytterligare 10 miljoner kronor under 2023 till ideella organisationer som bedriver medmänskligt stöd via telefon och chatt.

– Många behöver någon att prata med när livet är särskilt tufft och det gör att det finns ett stort behov av stödlinjer i samhället för att möta olika behov. Civilsamhällets organisationer bidrar med mycket viktiga insatser för att möta det behovet och med ett ökat stöd kan fler få deras medmänskliga stöd, säger socialminister Jakob Forssmed.

I budgeten för 2023 avsatte regeringen 60 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa och ge stöd till människor som lider av psykisk ohälsa. Flera av dessa organisationer bedriver stödlinjer. För att förstärka det arbetet ges Folkhälsomyndigheten nu i uppdrag att fördela ytterligare 10 miljoner kronor för 2023 till ideella organisationer som bedriver medmänskligt stöd via telefon och chatt.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.