Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår ett hållbart mediestöd för hela landet

Publicerad

(Uppdaterad) Regeringen föreslår ett nytt stödsystem för medier. Mediestödets syfte är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet i hela landet.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Det nya mediestödets syfte är att främja tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet. Stödet ska också bidra till en mångfald av allmänna och oberoende nyhetsmedier av hög kvalitet.

–  Att ha tillgång till en varierad och mångsidig nyhetsrapportering är centralt i en levande demokrati. Det vi föreslår är ett modernt mediestöd, där mediabranschen ges goda och stabila förutsättningar att fortsätta sitt samhällsviktiga uppdrag framåt, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Enligt regeringens förslag får mediestöd lämnas till nyhetsmedier som bedriver en fortlöpande nyhetsförmedling och som har ett redaktionellt innehåll av en viss omfattning. Det redaktionella materialet ska huvudsakligen vara egenproducerat och ha ett fokus på nyhetsförmedling och granskning.

Träder i kraft vid årsskiftet

Medier som kan få stöd i det nya systemet ska ha en ansvarig utgivare, vara allmänt tillgängliga och verka för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av innehållet. Mediets publicistiska verksamhet får heller inte väsentligt verka mot grundläggande demokratiska värderingar.

Medier som kan få stöd ska vara riktade mot en svensk målgrupp, ska publiceras eller sändas med hög regelbundenhet och ha en god användarförankring.

Mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv föreslås bli den instans som beslutar om tilldelning av mediestöd.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024, under förutsättning att det nya stödsystemet godkänns av Europeiska kommissionen.

Uppdatering

Propositionen kommer att publiceras på regeringen.se under vecka 25.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson