Regeringen beslutar om en förstudie för en renovering av operabyggnaden i Stockholm

Publicerad

Regeringen beslutar att Statens fastighetsverk ska genomföra en förstudie för en renovering av operabyggnaden i Stockholm. Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2024.

Operabyggnaden i Stockholm är en del av det svenska kulturarvet. Det bristande underhållet av operabyggnaden får konsekvenser för personalen, för publiken och för svensk opera- och balettkonst. Därför har regeringen nu beslutat om att medge att Statens fastighetsverk får genomföra en förstudie för en renovering av byggnaden.

– Det känns oerhört bra och angeläget att regeringen sätter ner foten för en investering i Sveriges nationalscen för opera och balett. Operabyggnaden i Stockholm är ett värdefullt kulturarv som är i stort behov av renovering, både för att bevara byggnaden för framtida generationer, och med målsättningen att verksamheten ska kunna bedrivas där – i dag och för lång tid framåt, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Beslutet följer av det uppdrag regeringen gav Statens fastighetsverk i mars 2023 att lämna in ett underlag inför en renovering av operabyggnaden.

Förstudien ska kunna utgöra underlag för projektering och beskriva förutsättningarna för en kommande renovering. Synpunkter ska inhämtas från berörda aktörer. Kungliga Operans synpunkter ska särskilt beaktas. Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2024.

Om operabyggnaden

Operabyggnaden i Stockholm inrymmer Kungliga Operan med Sveriges nationalscen för opera och balett samt restaurang Operakällaren. Fastigheten ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson