Nationella klimatmötet 2023

Publicerad

Det nationella klimatmötet är ett led i regeringens arbete med att ta fram en klimathandlingsplan för att nå de nationella klimatmålen. Vid mötet deltar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Mötet kommer att direktsändas via regeringens webbplats. Idag lanseras också en samlingssida med information om mötet.

Vid det nationella klimatmötet kommer representanter för näringslivet, civila samhället, intresseorganisationer och akademi att delta i diskussioner om Sveriges väg framåt för att nå hela vägen till nettonollutsläpp år 2045.

Under mötet anordnas fyra panelsamtal. Tre som modereras av Johan Kuylenstierna, generaldirektör för forskningsrådet Formas, med temat hela vägen till ned till noll och panelsamtalen har rubrikerna Fit for 55, Fördubblad energiproduktion samt I Sverige och globalt. Ett fjärde panelsamtal kommer modereras av Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, och tar avstamp i arbetet som gjorts av Fossilfritt Sverige.

Statsminister Ulf Kristersson inledningstalar.

Idag presenteras en sida på regeringens webbplats med bland annat information om klimatmötets paneler, de branschsamtal som hållits inför klimatmötet, programmet för mötet och aktuella klimatsatsningar. Mötet kommer att direktsändas den 16 juni via regeringen.se.

Presskontakt

Helena Walentowicz
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg