Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förordningsändringar avseende arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamhet

Publicerad

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär att företagares möjlighet att på nytt lägga en återupptagen verksamhet vilande blir begränsad till tre år i stället för fem år.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring finns en begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den så kallade femårsregeln. Regeln innebär att en företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet ska anses vara arbetslös så snart det inte vidtas några åtgärder i näringsverksamheten. Om näringsverksamheten återupptas av företagaren eller en närstående får bedömningen av företagarens arbetslöshet enligt lagen göras tidigast fem år från det att näringsverksamheten återupptogs, om inte näringsverksamheten vid en samlad bedömning har upphört definitivt.

För att stärka enskildas trygghet under covid-19-pandemin infördes bland annat ett undantag i förordningen om arbetslöshetsförsäkring som medförde att femårsregeln inte ska tillämpas. Detta undantag löper ut den 31 december 2023.

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär att företagares möjlighet att på nytt lägga en återupptagen verksamhet vilande blir begränsad till tre år i stället för de fem år som framgår av lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...