Hoppa till huvudinnehåll

Utredningen om en ny förköpslag får ändrad inriktning

Publicerad

Regeringen ändrar direktiven för utredningen om en ny förköpslag, som ska ge kommuner rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom. De kommunala förköpsgrunder som ingick i det ursprungliga utredningsdirektivet tas bort. Utredningen ska i stället lägga fram förslag som kan stärka arbetet med att förebygga och bekämpa den organiserade brottsligheten och underlätta skyddet för försvarets intressen. Dessutom ska fastighetsöverlåtelser moderniseras på så sätt att de kan ske digitalt.

– Nu lägger regeringen om fokus för utredningen och uppdrar åt utredaren att se över de särskilda situationer där det kan vara motiverat att kommunen eller staten går in och tar över ett fastighetsköp. Det handlar om att komma åt organiserad brottslighet och att skydda totalförsvaret. Rätten till förköp behöver därför förändras, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Aktörer inom den organiserade brottsligheten har gett sig in på bostadsmarknaden och fastighetsaffärer används bland annat för penningtvätt. Att stärka kommunernas förmåga att motverka den organiserade brottsligheten kräver en bredd av verktyg, där möjligheten till förköp vid överlåtelser av fastigheter skulle kunna vara en del. Därför ska utredningen omfatta förslag för att motverka organiserad brottslighet.

Utredningen ska även lämna förslag utifrån en förköpsgrund för det civila försvarets skydd. Kommunerna har en central funktion för det civila försvaret och behöver därför få relevanta verktyg för att skydda byggnader och anläggningar.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget påverkar hela försvaret. Utredaren ska även lämna förslag på en statlig förköpsrätt som underlättar skyddet för det militära försvaret och om det behövs också till skydd för det civila försvaret.

De kommunala förköpsgrunder som ingick i det ursprungliga utredningsdirektivet utgår i och med regeringens beslut.

I det nya utredningsdirektivet finns också ett uppdrag som rör digitala överlåtelser av fastigheter. Elektroniska överlåtelsehandlingar skulle underlätta och påskynda fastighetsköp och öka möjligheterna att spåra upp felkällor och upptäcka bedrägerier. I dag finns liknande system i bland annat Finland, Norge, Danmark och Estland.

– Genom att utredningen nu ska föreslå hur fastighetsöverlåtelser kan ske elektroniskt blir hanteringen av dessa både snabbare och säkrare, med stora besparingsmöjligheter, säger Andreas Carlson.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024. 

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...