Sveriges gemensamma jordbrukspolitik utvecklas för att stärka livsmedelsförsörjningen

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att analysera och lämna förslag till förändringar och omfördelning av medel i Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–2027. Uppdraget ska redovisas senast den 27 oktober 2023.

– Den strategiska planen är ett viktigt verktyg för arbetet med livsmedelsstrategin. Det var den förra regeringen som satte den strategiska planen och vi vill nu skruva om den lite.  Det finns till exempel skäl att göra förändringar, skapa nya stöd och samtidigt bidra till livsmedelsstrategins mål, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Uppdraget omfattar omfördelning av stöd inom miljö, klimat och djurvälfärd, bland annat särskilt stöd som kompenserar för längre betesgång för mjölkkor. Även andra förslag som möter målsättningen om ökad lönsamhet och robusthet kan föreslås samt anpassningar av krav som ställs på digital markuppföljning.

Ändringarna ska spegla behovet av stärkt lönsamhet och robusthet i jordbruket men också de krav som EU-kommissionen ställer på åtgärder inom områdena miljö, klimat och djurvälfärd. Uppdraget ska redovisas senast den 27 oktober 2023. Ändringarna kan sedan verkställas genom ändring av den strategiska planen under våren 2024.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00