Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ledamot i styrelsen för Finansinspektionen

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att förordna överdirektören Camilla Asp till ny ledamot i Finansinspektionens styrelse till och med den 31 mars 2026.

Camilla Asp arbetar i dag som överdirektör i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Dessförinnan har Camilla Asp bland annat varit chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Camilla Asp förordnas att vara ledamot i styrelsen för Finansinspektionen från och med den 13 april 2023 till och med den 31 mars 2026.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag. Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde. Finansinspektionen leds av en styrelse som består av högst tio ledamöter. Styrelseordförande är Sven-Erik Österberg.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson