Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Niklas Wykman sammankallar Finansiella stabilitetsrådet för ett extrainsatt möte

Publicerad

Tisdagen den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Stabilitetsrådet ska diskutera riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa. Syftet med mötet är att gemensamt utbyta erfarenheter utifrån dessa händelser.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Niklas Wykman, riksbankschef Erik Thedéen, generaldirektören för Finansinspektionen, Daniel Barr samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Efter mötet kommer finansmarknadsminister Niklas Wykman informera Finansutskottet om den aktuella situationen på de finansiella marknaderna. Efter medverkan i Finansutskottet är finansmarknadsministern tillgänglig för frågor från media. För mer information kontakta pressekreterare Victoria Ericsson.

Finansiella stabilitetsrådet

Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation. Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Niclas Alsén
Kanslichef finansiella stabilitetsrådet
Telefon 08-405 27 04
Laddar...