Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt trygghet för barn i utsatta situationer

Publicerad

Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situa­tioners betänkande Tryggare hem för barn har i dag över­lämnats till regeringen. Bland annat föreslås tydligare regler om när vård­naden om ett barn som är placerat i ett familje­hem ska flyttas över till familje­hems­föräldrarna. Dess­utom föreslås ändringar i föräldra­balken som ska ge ett ökat skydd för barn när det upp­kommer fråga om umgänge med en förälder som har utövat våld.

Utredningen har haft i uppdrag att se över föräldra­balkens regler om vårdnads­överflytt­ning, adoption och umgänge. Upp­draget har syftat till att skapa bättre förut­sätt­ningar för kon­tinuitet, stabilitet och trygghet för familje­hems­place­rade barn och barn som har upplevt våld av närstående.

SOU 2022:71 Tryggare hem för barn

I betänkandet före­slås att det ska bli tydligare när vård­naden om ett barn som är placerat i ett familje­hem ska flyttas över till familje­hems­föräldrarna. Det före­slås också att både barn och vård­nads­havare som utgångs­punkt ska ha rätt till ett juridiskt biträde när frågan om vård­nads­överflytt­ning prövas.

Utred­ningen före­slår vidare att den kommun som har beslutat om en familje­hems­­placering ska ha möjlighet att fortsätta bevilja insatser till ett barn efter en vård­nads­överflyttning, även om barnet bor i en annan kommun.

– Att stärka skyddet för barn är en central fråga för regeringen. Vi kommer därför att noga gå igenom utred­ningens förslag och ta arbetet vidare, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

– För den här regeringen har barnens bästa högsta prioritet. Det är viktigt att barns trygghet går före föräldrarnas rätt, och att barn blir egna rättig­hets­bärare. Ett barn ska aldrig behöva känna oro eller vara rädd för att han eller hon känner sig tvingad till att umgås med en förälder som barnet är rädd för, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjäns­tminister.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Sofie Wiklund
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...