Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag för en bättre kompetensförsörjning

Publicerad

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fortsätta stärka och utveckla sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsgivarkontakter i syfte att bidra till en bättre kompetensförsörjning i hela landet och i branscher som behöver rekrytera.

I uppdraget ingår åtgärder för att förbättra den yrkesmässiga och geografiska rörligheten bland arbetssökande utifrån kompetensförsörjningsbehov hos arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska bland annat använda vägledning, platsförslag och platsanvisningar, samt uppföljning av arbetssökandes sökaktivitet. Myndigheten ska också fortsätta att utveckla arbetet med kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner.

– Regeringen lägger nu om arbetsmarknadspolitiken för att fler ska komma i arbete och känna att de bidrar till det gemensamma. Då är det viktigt med rätt kompetens på rätt plats. Vi måste stärka kompetensförsörjningen och Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i detta, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Arbetsförmedlingen ska utveckla och förbättra arbetet med arbetsgivarkontakter och vidta andra nödvändiga åtgärder för att öka antalet deltagare i arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning, lönebidrag och andra subventionerade anställningar.

Arbetsförmedlingen ska också särskilt utveckla arbetsgivarkontakter för att stödja de arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett fortsatt högt antal deltagare i matchningstjänster kan bidra till fler kontakter med arbetsgivare och bättre möta arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov.

Uppdraget ges till Arbetsförmedlingen genom myndighetens regleringsbrev för 2023 och ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 13 oktober 2023.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson
Laddar...