Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tillsätter utredning om säker och tillgänglig digital identitet

Publicerad

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska utreda och lämna förslag på hur e-legitimationer kan utfärdas på högsta tillitsnivå. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier och underlätta för att fler ska kunna få tillgång till en e-legitimation. Utredaren ska också föreslå hur en digital identitetsplånbok ska kunna utfärdas.

– En e-legitimation är nödvändig för att få tillgång till det digitala samhället. Dock saknas idag i Sverige en e-legitimation som uppfyller kraven om högsta tekniska säkerhet och det finns brister i de e-leg som idag finns, bl.a. gällande säkerställande av faktiskt identitet. Därför behöver säkerheten i systemet stärkas och så många som möjligt få tillgång till en e-legitimation av högsta tillitsnivå, säger civilminister Erik Slottner.

Utredningen ska föreslå hur en digital identitetsplånbok ska utfärdas enligt kraven från den kommande EU-förordningen eIDAS II. En digital identitetsplånbok ska kunna användas både on- och offline och kan exempelvis användas för att öppna ett bankkonto eller deklarera i alla EU-länder. Individen själv ska ha full kontroll över vilken data man delar med sig av.

Till särskild utredare förordnar regeringen rådmannen Henrik Ardhede som tidigare varit särskild utredare i Utredningen om betrodda tjänster (I 2020:01) som utredde sakfrågor som hänger tätt samman med e-legitimationer och eIDAS.

Uppdraget ska delredovisas senast den 16 oktober 2023 och slutredovisas senast den 31 maj 2024.

Presskontakt

Martin Källstrand
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta: eIDAS II

Den 3 juni 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till ändring av eIDAS-förordningen. Förslaget innebär bl.a. att det ska bli obligatoriskt för varje medlemsstat att anmäla en e-legitimation på högsta tillitsnivån enligt ett förfarande för gränsöverskridande identifiering och att varje medlemsstat ska utfärda en europeisk digital identitetsplånbok. Tillitsnivån på e-legitimationen avgör hur tillförlitligt det är att personen som identifierar sig är den man utger sig för att vara. Plånboken ska möjliggöra för fysiska och juridiska personer att på ett säkert sätt bl.a. begära, erhålla, lagra, och använda personidentifieringsuppgifter och digitala bevis för autentisering online och offline samt att skriva under med kvalificerade elektroniska underskrifter.

Laddar...