Hoppa till huvudinnehåll

Omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd pausas 12 månader

Publicerad

Vattenkraften har en mycket viktig roll i det svenska elsystemet. En baksida med vattenkraften är att den har orsakat stora skador på ekosystemen i Sveriges vattendrag. En del av dessa skador kan repareras genom att vattenkraftverken genomför tekniska åtgärder på anläggningarna och genom att ändra hur kraftverken körs. Det behövs åtgärder både för att nå riksdagens miljökvalitetsmål Levande sjöar och vattendrag och kraven på förbättringar i vattenmiljön som är fastställda i EU:s ramdirektiv för vatten.

Därför omprövas nu alla vattenkraftstillstånd med villkor som är äldre än 40 år. Arbetet är omfattande hos många av landets mark- och miljödomstolar samt länsstyrelser och det är planerat att genomföras under en 20-årsperiod. De åtgärder som behöver göras på vattenkraftverken kan påverka både elproduktionen och kraftverkens förmåga att bidra till ett robust kraftsystem.

− Utgångspunkten i planeringen av omprövningarna har varit att en begränsad påverkan på elsystemet är acceptabel, för att återställa en del av det som har förstörts i ekosystemen. För behovet av att genomföra åtgärder för att värna den biologiska mångfalden i våra älvar och vattendrag är högst konkret, säger Romina Pourmokhtari.

Men med hänsyn till det allvarliga läget i elsystemet är Regeringen nu tvungen att pausa omprövningen.

− I det allvarliga läge vi är i nu med ett nedmonterat elsystem och en energikris i Europa behöver vi ge tydliga signaler om att alla kilowattimmar räknas. Vi måste värna vår fossilfria vattenkraft, som har förmåga att leverera viktiga egenskaper till elsystemet som planerbarhet, stabilitet och balansering. För att värna dessa egenskaper behövs det - innan omprövningen fortsätter - en ordentlig analys av vad elsystemet klarar av, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Därför skickar Regeringen idag ut ett förslag på remiss om att flytta fram ansökningsdatumen för alla de omprövningar - som ännu inte har påbörjats - med 12 månader. Ansökningar som skulle ha lämnats in den 1 februari 2023 ska istället lämnas in den 1 februari 2024. Alla senare inplanerade ansökningsdatum skjuts också fram ett år.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...