Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Tobias Billström reser till Bukarest för Natos utrikesministermöte

Publicerad

Den 29–30 november reser utrikesminister Tobias Billström till Bukarest för att delta i Natos utrikesministermöte. Detta är första gången Sverige deltar i egenskap av inbjudet land till Nato.

– Det är viktigt för oss att vara med och bidra som blivande fullvärdig medlem i Nato. Sverige och Finland är säkrare i Nato, och Nato blir likaså säkrare med Sverige och Finland som fullvärdiga medlemmar. Det är en så kallad ”win-win situation”. Jag ser fram emot att tala med mina kollegor i Nato om vår ratifikationsprocess. Det är också värdefullt att Natokretsen får träffa Ukrainas utrikesminister, säger utrikesminister Tobias Billström.

Utrikesministern kommer delta i samtliga arbetssessioner där aktuella säkerhetspolitiska frågor kommer diskuteras och har möjlighet att träffa ministerkollegorna i Natokretsen. Tidigare har Sverige deltagit som partnerland och då endast närvarat på en session som är öppen för Natos partnerländer. Ukraina representeras som partnerland under mötet av den ukrainska utrikesministern Dmytro Kuleba.

Det var under Natotoppmötet i Madrid juni månad som Sverige formellt blev inbjuden till Nato. När mötet i Bukarest nu äger rum fem månader senare, den 29–30 november, har 28 av 30 Natomedlemmar ratificerat Sveriges Natomedlemskap, vilket visar på det starka stöd som Sverige fått i sin ansökan. Mötet blir ännu ett tillfälle för utrikesministern att diskutera Sveriges och Finlands blivande medlemskap i Nato.

Om mötet

Natos utrikesministermöten sker två gånger per år för att diskutera dagsaktuella säkerhetsfrågor. Mötet är ett NAC-möte (nordatlantiska rådet) på utrikesministernivå, vilket är det högsta beslutsfattande organet inom Nato.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt
Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal

Genvägar