Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Charlotta Ozaki Macias ny ambassadör i Tanzania

Publicerad

Regeringen har utsett Charlotta Ozaki Macias till ambassadör i Dar es Salaam.

Charlotta Ozaki Macias är för närvarande kompentensutvecklingschef på UD:s personalenhet. Hon har tidigare varit chef för UD:s kommunikationsenhet och tjänstgjort bl a vid ambassaden i Tokyo och vid EU-representationen i Bryssel. Hon har även varit Nationell expert sekonderad till EU-kommissionen i Bryssel.

Charlotta Ozaki Macias tillträder sin nya befattning i augusti i år.