Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

400 miljoner för uppstart av idrott efter pandemin

Publicerad

Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor tillförs svensk idrott under 2022 för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och ökat deltagande i idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Ladda ner:

- Pandemin har inneburit påfrestningar på idrottsrörelsen och många ledare har behövt jobba hårt för att hålla verksamheten igång och ge barn och unga möjlighet att idrotta. Idrott för personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt under pandemin och det behövs särskilda insatser för att ge alla möjligheter att hitta en plats i idrotten, säger idrottsminister Amanda Lind.

Aktivitetsnivån för barn och unga inom idrotten har minskat med omkring 20 procent under pandemin och för personer med funktionsnedsättning med omkring 50 procent. Det innebär att insatser behövs för en uppstart av idrottsverksamheten och ökat deltagande. Det kan handla om att nå barn, unga och även vuxna personer med funktionsnedsättning som finns utanför den organiserade idrotten och som bor i områden med socioekonomiska utmaningar eller andra områden där idrottsverksamhet är mindre vanligt förekommande.

- Alla unga förtjänar en chans att idrotta. Idrott stärker hälsan, ger ett sammanhang och meningsfull fritid.  Därför är det en stor utmaning att så många barn inte tar del av idrotten idag, och det har blivit än viktigare att bryta den negativa trenden och stimulera till ökat idrottande, säger idrottsminister Amanda Lind.

Regeringen har tidigare under pandemin tillfört idrotten 3 455 miljoner i kris- och uppstartsstöd.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.