Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Utredning ser över strandskyddet i grunden

Publicerad Uppdaterad

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över strandskyddslagstiftningen. Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Utredningen ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som innebär att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder, befolkningstätheten och exploateringstrycket varierar i landet.

– Förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det ska samtidigt finnas ett fortsatt starkt och, om det behövs, förstärkt strandskydd för att värna våra obrutna strandlinjer, tillgängligheten inom allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november 2020. Regeringen utser Catharina Håkansson Boman till särskild utredare.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Strandskyddet och dess historia

Strandskydd är ett generellt områdesskydd som är en betydelsefull förutsättning för miljö- och friluftslivspolitiken. När strandskyddsreglerna infördes på 50-talet var det främsta syftet att förhindra den ökande exploateringen av strandnära områden, framförallt i och i närheten av tätorter. Under 60- och 70-talen fortsatte exploateringen av strandnära områden genom att det byggdes allt fler fritidshus, vilket ledde till att ett generellt strandskydd infördes 1975. Efter det har strandskyddslagstiftningen utökats och sedan 1994 omfattar lagstiftningen även ett skydd för växt- och djurliv.

Dagens syfte med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till strandområden enligt allemansrätten och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.