Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 7 december 2017 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr. Musa Ilu Muhammed, Nigeria

är född 1952 och har en bakgrund i journalistik/kommunikation, näringsliv och de senaste åren i politiken. Han har studerat statsvetenskap vid Ahmadu Bello-universitet i Zaria i Nigeria. Under de senaste åren har han innehaft bl.a. följande befattningar:

 • 2015 Kampanjchef för guvernör Al-Maknura i Nasarawa-staten i norra Nigeria.
 • 2014 Förste t.f. ordförande i All Progressivies Congress, Nasarawa-staten
 • 2011 Kampanjchef för guvernör Al-Maknura i Nasarawa-staten i norra Nigeria.

H.E. Mr. Ahmad Hussain Dayo, Pakistan

är född 1965 och har en Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS). Han har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1989 och har utöver stationeringar i Pyongyang, Manila och Lissabon de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

 • 2015 - Enhetschef vid utrikesministeriet
 • 2013 - 2015 Minister vid ambassaden i Dhaka
 • 2012 - 2013 Ambassadråd/Minister vid ambassaden i Dublin
 • 2009- 2012 Ambassadråd vid ambassaden i Manilla
 • 2004 – 2006 Ambassadråd vid ambassaden i Lissabon
 • 2001 – 2003 Förste sekreterare vid ambassaden i Pyongyang

H.E. Ms. Laura Faxas, Dominikanska Republiken

Faxas har både en Master i arbetssociologi och en doktorsexamen i sociologi från École des hautes études en sciences sociales i Paris. Vidare har hon släppt ett flertal publikationer i ämnet. Ambassadör Faxas har under flera år representerat Dominikanska Republiken vid UNESCO. Under de senaste åren hon innehaft bl.a. följande befattningar:

 • 2013 – 2016 Ambassadör till UNESCO, representant i UNESCO:s styrelse (2013-2017) och vice chef för GRULAC (sedan 2015)
 • 2009 – 2013 Ambassadör i Paris med sidoackreditering till Monaco och Burkina Faso från 2011
 • 2009 – 2013 Representant vid OECD, BIE och OIF, Paris
 • 2004 – 2010 Ambassadör till UNESCO
 • 2001 – 2014 Professor i politisk sociologi vid universitet
  i Ougadougou

H.E. Ms. Martina Balunová, Slovakien

är född 1975. Hon har en master från universitetet i Presov och har studerat vid diplomatakademin i Berlin. Ambassadör Balunová har tjänstgjort i utrikesministeriet i Bratislava sedan 1999 och varit stationerad i Wien och Rom.

Ambassadör Balunová har under de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

 • 2017 – Samordnare, EU-avdelningen vid utrikesministeriet i Bratislava
 • 2015 - 2017 Chef för organisation och logistik vid EU-ordförandeskapssekretariatet i Bratislava
 • 2013 - 2014 Kansliråd vid enheten för förberedelse av det slovakiska EU-ordförandeskapet
 • 2008 - 2013 Ambassadråd (andreman) vid Slovakiens ambassad i Rom
 • 2007 – 2008 Samordnare på ministerkansliet vid utrikesministeriet i Bratislava