Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Rwanda

Publicerad

Regeringen har utsett kanslirådet Jenny Ohlsson till ambassadör i Kigali.

Jenny Ohlsson tjänstgör idag i samordningskansliet på Statsrådsberedningen. Hon har tidigare tjänstgjort bl.a. vid UD:s Afrikaenhet, vid ambassaden i Pretoria, vid dåvarande sektionskontoret i Kigali och som politiskt sakkunnig i UD och i Statsrådsberedningen.

Jenny Ohlsson tillträder som ambassadör i oktober i år.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst