Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 – Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel.

Ladda ner: