Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2021/08208

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse för 2022 om äldreomsorg med teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus.

Ladda ner: